Editorial Board

A Ammon - Solna, Sweden K Madaliński - Warsaw
A Budkowska - Paris
R Mikolajczyk - Brunswick
M Catchpole - London
D Naruszewicz-Lesiuk - Warsaw
J Cianciara - Warsaw
M Pawłowska - Bydgoszcz
J Dehowitz - New York
K Simon - Wrocław
R Flisiak - Białystok
J Ślusarczyk - Warsaw
J Giesecke - Solna, Sweden
S Tylewska-Wierzbanowska - Warsaw
P Goryński - Warsaw
M Wawrzynowicz-Syczewska - Szczecin
W Halota - Bydgoszcz
B Wojtyniak - Warsaw
W Jędrychowski - Cracow
M J Wysocki - Warsaw
J Juszczyk - Poznań
T Zdrojewski - Gdańsk
G Krause - Brunswick
J E Zejda - Katowice
B Kriz - Praha