Editorial Board

A Ammon - Solna, Sweden
A Budkowska - Paris
M Catchpole - London
J Cianciara - Warsaw
J Dehowitz - Nowy York
R Flisiak - Białystok
J Giesecke - Solna, Szwecja
P Goryński - Warsaw
W Halota - Bydgoszcz
G Juszczyk - Warsaw
J Juszczyk - Poznań
G Krause - Brunswick
B Kriz - Praha
K Madaliński - Warsaw
R Mikolajczyk - Brunswick
D Naruszewicz-Lesiuk - Warsaw
I Paradowska-Stankiewicz - Warsaw
M Pawłowska - Bydgoszcz
K Simon - Wrocław
J Solecka - Warszawa
H Stypułowska-Misiurewicz - Warsaw
J Ślusarczyk - Warsaw
B Tobiasz-Adamczyk - Kraków
K Tomasiewicz - Lublin
S Tylewska-Wierzbanowska - Warsaw
M Wawrzynowicz-Syczewska - Szczecin
B Wojtyniak - Warsaw
M J Wysocki - Warsaw
T Zdrojewski - Gdańsk
J E Zejda - Katowice