PDF

Przegląd epidemiologiczny 2005, 59(2): 411-414

Dynamika zmian patomorfologicznych w marskości wątroby - obserwacje własne
[Dynamics of pathomorphological changes in cirrhotic liver in the own material]

J. Miętkiewski

Liczba pobrań: 833