Dla Recenzentów

Każda praca jest poddawana ocenie przez co najmniej 2 niezależnych recenzentów.

Recenzenci i autorzy prac nie znają swoich tożsamości (tzw.”double-blind review process”)

Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji, dopuszczenia po poprawkach lub jego odrzucenia.

Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu artykułów do publikacji podejmuje redakcja na podstawie uzyskanych recenzji.

Zasady przyjmowania artykułów do publikacji oraz zasady przygotowania manuskryptu pracy są podane  w zakładce  DLA AUTORÓW.

Raz w roku czasopismo podaje do wiadomości listę recenzentów współpracujących z redakcją.


Wykaz recenzentów

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022


Formularze recenzji

PL

ENG