PDF

Przegląd epidemiologiczny 2020, 74(2): 326-335

Differences and similarities in clinical manifestations of Listeria monocytogenes and Mycobacterium tuberculous meningitis / Podobieństwa i różnice w obrazie klinicznym u pacjentów z zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych o etiologii Lis
[ ]

M Paciorek, C Bieńkowski,D Krogulec,A Bednarska, M Kowalczyk,M Makowiecki, D Bursa,A Skrzat-Klapaczyńska, K Perlejewski, M Radkowski, T Laskus, A Horban

ABSTRACT
INTRODUCTION. Tuberculous meningitis (TbM) and meningitis caused by Listeria monocytogenes (LM) require different treatment regimens and have grave prognosis if therapy is delayed .
THE AIM OF THE STUDY. Comparison of clinical manifestations, laboratory features and outcome of TbM and LM.
MATERIAL AND METHODS. We retrospectively analyzed records of 402 patients with community acquired bacterial meningitis (BM) who were hospitalized between January 2010 and September 2019.
RESULTS. LM and TbM were diagnosed in 28 (7.0%) and 23 (5.7%) patients, respectively. Patients with TbM were more likely to present with hydrocephalus (p<0.001), scored lower on the Thwaites Index (TI) (p<0.001) and had longer duration of symptoms prior to hospitalization (p=0.001). Furthermore, TbM patients had lower concentration of c-reactive protein (CRP) (p<0.001) and lower white blood cells count (WBC) (p=0.035). When compared to BM patients with etiology other than LM and TbM (nLnTbM), TbM patients presented with lower concentration of CRP (p<0.001), and procalcitonin (PCT) (p<0.001), lower WBC (p<0.001), and lower granulocyte percentage of CSF cytosis (p<0.001), but were more likely to present with hydrocephalus (p<0.001), aphasia (p=0.003) and hemiparesis (p=0.008). In comparison with the nLnTbM group, LM patients had lower concentration of CRP (p=0.01), lower WBC (p<0.001), and lower granulocyte percentage of CSF cytosis (p<0.016). LM patients were also more likely to have concomitant cancer (p=0.008), receive immunosuppressive treatment (p<0.001) or be immunocompromised (p=0.015).
CONCLUSIONS. TbM patients had less pronounced inflammation but more severe central nervous system complications compared to patients with LM and other etiologies. Furthermore, LM patients, but not TbM patients, were often immunocompromised.

STRESZCZENIE
WSTĘP. Gruźlicze zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych (TbM) oraz listeriozowe zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych (LM) wymagają różnych sposobów postępowania, a opóźnienie w rozpoczęciu leczenia ma negatywny wpływ na rokowanie.
CEL PRACY. Porównanie obrazu klinicznego, wyników badań laboratoryjnych oraz wyników leczenia pacjentów z TbM i LM.
MATERIAŁ I METODY. Dokonano retrospektywnej analizy danych 402 pacjentów z pozaszpitalnym bakteryjnym zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych (BM) hospitalizowanych pomiędzy styczniem 2010 r., a wrześniem 2019 r..
WYNIKI. LM zdiagnozowano u 28 (7,0%) a TbM u 23 (5,7%) chorych. U chorych z TbM w porównaniu do chorych z LM częściej występowało wodogłowie (p<0.001), niższa była punktacja w skali Thwaites (TI) (p<0.001) oraz dłuższy był czas występowania objawów przed hospitalizacją (p=0.001). Ponadto u chorych z TbM stwierdzono niższe stężenie białka C-reaktywnego (CRP) (p<0.001) oraz leukocytów (WBC) we krwi obwodowej (p=0.035) w porównaniu do pacjentów z LM. U chorych z TbM w porównaniu do pacjentów z BM o etiologii nie gruźliczej i nie listeriozowej (nLnTbM) stwierdzono niższe stężenie CRP (p<0.001), prokalcytoniny (PCT) (p<0.001), niższy WBC (p<0.001) oraz niższy procent granulocytów w płynie mózgowo-rdzeniowym (PMR) (p<0.001). Dodatkowo pacjenci z TbM częściej mieli wodogłowie (p<0.001), afazję (p=0.003) oraz porażenie połowicze (p=0.008) w porównaniu do pacjentów z nLnTbM. Z kolei chorzy z LM w porównaniu do nLnTbM mieli niższe stężenie CRP (p=0.01), WBC (p<0.001) oraz niższy procent granulocytów w PMR (p=0.016). Pacjenci z LM częściej otrzymywali leczenie immunosupresyjne (p<0.001), częściej występowały u nich zaburzenia odporności (p=0.015) oraz nowotwory (p=0.008).
WNIOSKI. Pacjenci z TbM mieli niższe wartości parametrów stanu zapalnego, ale częściej występujące powikłania spowodowane uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego w porównaniu do pacjentów z LM i nLnTbM. Ponadto u chorych z LM, ale nie z TbM, częściej występowały zaburzenia odporności.

Liczba pobrań: 1041