CZWARTY NUMER PRZEGLĄDU EPIDEMIOLOGICZNEGO 4/2016

13-02-2017

W 4. Numerze Przeglądu Epidemiologicznego polecamy artykuły w działach „ Problemy zakażeń” i „Zdrowie publiczne” , m.in. artykuł na temat problemów z rozpoznawaniem i rejestrowaniem zachorowań na różyczkę w Polsce po epidemii wyrównawczej w 2013 roku.

 Kolejny artykuł w dziale przedstawia ocenę   rozpowszechnienia  zarażeń  pasożytami  jelitowymi  wśród mieszkańców wschodniego Afganistanu w kontekście zalecanego przez WHO prewencyjnego leczenia przeciwpasożytniczego. Wysokie rozpowszechnienie i duża różnorodność  zarażeń  skłaniają Autora do podważenia zasadności akcji prewencyjnych preferowanych przez WHO .

Niezbyt często przypominaną chorobą zakaźną  jest róża pierwotna  i nawrotowa, wywoływana przez Streptococus pyogenes. Przypadki  róży z lat 2011-2015 omawiają  Autorzy z Kliniki Dermatologii i Wenerologii  Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Z tej samej Kliniki, we współpracy z WHO Collaborating Centre for Gonorrhoea and other STIs, pochodzi  praca omawiająca rzadki przypadek kiły późnej miąższowej OUN pod postacią porażenia postępującego.

W dziale „Zdrowie publiczne” publikujemy artykuł przedstawiający wpływ fali upałów w latach 2008-2013 na umieralność mieszkańców Warszawy. Zapraszamy do lektury.

« powrót