PDF

Przegląd epidemiologiczny 2009, 63(2): 293-298

Częstość występowania przeciwciał anty-HCV u kobiet ciężarnych. Analiza czynników ryzyka zakażenia HCV
[Seroprevalence of anti-HCV in pregnant women. Risk factors of HCV infection]

M. Aniszewska, B. Kowalik-Mikołajewska, M. Pokorska-Lis, M. Kalinowska, J. Cianciara, M. Marczyńska

Liczba pobrań: 1057