PDF

Przegląd epidemiologiczny 2009, 63(1): 35-38

Częstość wykrywania DNA ludzkiego herpeswirusa typu 6 u pacjentów Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie w latach 2003-2007
[Frequency of detection of human herpesvirus type 6 DNA in patients of Public Independent Central Hospital in Warsaw in years 2003-2007]

T. Dzieciątkowski, M. Przybylski, D. Kawecki, M. Gieryńska, A. Sulowska, T. Torosian, M. Łuczak, W. W. Jędrzejczak, G. Młynarczyk

Liczba pobrań: 454