PDF

Przegląd epidemiologiczny 2019, 73(1): 31-37

Comparative analysis of 13 HPV genotypes diagnosed in urine sediment cells vs. desquamated cervical epithelial cells / Analiza porównawcza 13 genotypów HPV zdiagnozowanych w komórkach osadu moczu w odniesieniu do złuszczonych kom&oacu
[ ]

MA Owczarek, T Kałużewski, D Kucharska, M Bednarek, A Morel, A Jędrzejczyk, B Kałużewski

ABSTRACT

INTRODUCTION. The human papilloma virus (HPV) belongs to double-stranded, DNA circular viruses which infect the epithelial cells. The highest incidence of HPV is identified in malignant processes which affect the uterine cervix, as well as vulvar, penile, rectal and pharyngeal regions.
GOAL OF STUDY. An attempt to find correlations between HPV incidence rates in urine sediment cells and in desquamated epithelial cells of the uterine cervix in a group of patients with frequent, recurrent cystitis.
MATERIALS AND METHODS. HPV presence was studied, both in urine sediment cells and in uterine cervix epithelial cells of 77 patients.
RESULTS. An analysis of urinary sediments brought a total of twenty (25.97%) positive and 57 (74.03%) negative results. In turn, an evaluation of uterine cervix material samples revealed 17 (22.08%) positive and 60 (77.92%) negative results.
CONCLUSIONS. The study enabled a comparison between HPV prevalence rates in urine sediment cells and in uterine cervix epithelial cells of an examined patient. The performed observations are likely to trigger a further analysis of the studied issue; however, the obtained results provide arguments for different natural histories of the infection processes.

STRESZCZENIE

WSTĘP. W przypadku raka urotelialnego jednym z potencjalnych czynników rakotwórczych jest wirus brodawczaka ludzkiego (HPV). Ludzki wirus brodawczaka należy do dwuniciowych wirusów DNA infekujących komórki nabłonka. Największa częstość występowania HPV stwierdzono w złośliwych procesach, które mają wpływ na szyjkę macicy, a także na okolice sromu, prącia, odbytnicy oraz gardła.
CEL PRACY. Celem podjętych badań była próba znalezienia korelacji między częstością występowania HPV w komórkach osadu moczu a złuszczonymi komórkami nabłonka szyjki macicy w grupie pacjentów z częstym, nawracającym zapaleniem pęcherza.
MATERIAŁ I METODY. Obecność wirusa HPV badano zarówno w komórkach osadu moczu, jak również w komórkach nabłonka szyjki macicy u 77 pacjentów.
WYNIKI. Analiza osadów moczowych dała łącznie dwadzieścia (25,97%) pozytywnych i 57 (74,03%) negatywnych wyników. Z kolei ocena próbek pochodzących z macicy wykazała 17 dodatnich wyników (22,08%) i 60 (77,92%) negatywnych wyników.
WNIOSKI. Przeprowadzone badanie umożliwiło porównanie częstości występowania wirusa HPV w komórkach osadu moczu oraz w komórkach nabłonka szyjki macicy u badanego pacjenta. Przeprowadzone obserwacje prawdopodobnie spowodują dalszą analizę badanego zagadnienia; jednak uzyskane wyniki dostarczają argumentów dla różnych naturalnych procesów infekowania.

Liczba pobrań: 1480