PDF

Przegląd epidemiologiczny 2006, 60(2): 315-321

Chorobotwórczość i diagnostyka Yersin pestis
[Yersin pestis pathogenesis and diagnostics]

J. Gaweł, M. Bartoszcze, B. Osiak

Liczba pobrań: 1287