PDF

Przegląd epidemiologiczny 2012, 66(4): 731-737

Choroba kataralna epidemiczna (grypa?) panująca w Polsce w 1788 r. w świetle „Obwieszczenia” z 31 marca tegoż roku
[Catarrhal epidemic disease (flu?) prevailed in Poland in 1788 in the light of “Announcement” of March 31 of the same year]

B. Kępińska-Mirosławska

Liczba pobrań: 1666