PDF

Przegląd epidemiologiczny 2003, 57(2): 255-262

Chlamydia pneumoniae - groźny czynnik biologiczny współodpowiedzialny za patologiczne zmiany w ścianie tętnic ludzkich w procesach miażdżycowych
[Chlamydia pneumoniae as a biological factor contributing in pathological changes of arterial walls in patients with atherosclerosis]

M. Walski, L. Chomicz, J. Dąbrowska, J. Żebrowska, T. Dudziński

Liczba pobrań: 720