PDF

Przegląd epidemiologiczny 2003, 57(3): 471–480

Charakterystyka epidemiologiczna, kliniczna, immunologiczna i wirusologiczna osób zakażonych HIV-1 w chwili rozpoczęcia leczenia antyretrowirusowego
[Epidemiological, clinical, immunological and virological characteristics of HIV-1 infected patients at the moment of initiation of antiretroviral treatment]

J. Gąsiorowski, B. Knysz, A .Gładysz

Liczba pobrań: 510