PDF

Przegląd epidemiologiczny 2020, 74(1): 49-68

Characteristics and assessment of the usefulness of serological tests in the diagnostic of infections caused by coronavirus SARS-CoV-2 on the basis of available manufacturer’s data and literature review / Charakterystyka oraz ocena przydatności sero
[ ]

W Rastawicki, N Rokosz-Chudziak

ABSTRACT
Recognized in 2019 in Wuhan, China, the new SARS-CoV-2 coronavirus is responsible for the occurrence of a global pandemic disease called COVID-19. So far, confirmation of infection is based on the detection of virus RNA in a sample taken from a person meeting the suspected case definition. However, in the laboratory diagnosis of SARS-CoV-2 infections, in addition to genetic tests, serological methods can also be used to detect specific antibodies of the IgM, IgG and IgA class produced after contact with antigens or to detect viral antigen. Currently, a number of rapid immunochromatographic, chemiluminescent and ELISA immunoassay tests developed by different manufacturers for the diagnosis of COVID-19 are available on the market. Despite this fact, so far there is no WHO or ECDC recommendations or even reliable research regarding the usefulness of serological investigations in the laboratory diagnosis of infections caused by SARS-CoV-2.

STRESZCZENIE
Rozpoznany w 2019 roku w Wuhan w Chinach nowy koronawirus SARS-CoV-2 odpowiedzialny jest za wystąpienie światowej pandemii choroby nazwanej COVID-19. Jak do tej pory, potwierdzenie zakażenia opiera się na wykryciu RNA wirusa w próbce pobranej od osoby spełniającej kryteria definicji podejrzenia przypadku. Jednakże, w laboratoryjnej diagnostyce zakażeń SARS-CoV-2, oprócz testów genetycznych, można wykorzystywać również metody serologiczne, pozwalające na wykrycie swoistych przeciwciał klasy IgM, IgG i IgA wyprodukowanych przez organizm człowieka po kontakcie z antygenami wirusa albo też wykrywające antygen wirusa. Obecnie na rynku dostępnych jest szereg szybkich testów immunochromatograficznych, chemiluminescencyjnych oraz testów immunoenzymatycznych ELISA opracowanych przez różnych producentów, przeznaczonych do diagnostyki COVID-19. Pomimo tego, do tej pory nie ma rekomendacji WHO lub ECDC, ani nawet wiarygodnych badań dotyczących przydatności badań serologicznych wykonywanych poszczególnymi testami w laboratoryjnej diagnostyce zakażeń wywoływanych przez SARS-CoV-2.

Liczba pobrań: 3157