PDF

Epidemiological review 2018, 72(1): 99-109

Chance of reimbursement for ADD-ON therapies in Poland and in the world - review of the reimbursement recommendations / Szansa na refundację terapii dodanych w Polsce i na świecie – przegląd rekomendacji refundacyjnych
[ ]

E Borowiack, M Marzec, A Nowotarska, J Jarosz, A Orkisz, P Prząda-Machno

Downloads: 739