PDF

Przegląd epidemiologiczny 2002, 56(1): 15-28

Bezpieczeństwo szczepień BCG - niepożądane odczyny poszczepienne. Część II. Przyczyny powstawania niepożądanych odczynów poszczepiennych. Postępowanie kliniczne
[Safety of BCG vaccinations - adverse events following immunization. Part II. Causes of complications. Clinical management]

I. Szczuka

Liczba pobrań: 10817