PDF

Przegląd epidemiologiczny 2006, 60(2): 265-271

Bakteryjne ropnie mózgu jako problem oddziału zakaźnego
[Brain abscess: analysis of prevalence and clinical course]

K. Wójcik, E. Dalecka-Sztwiertnia, A. Piekarska, J. Zboińska, W. Wrodycki, J. Kuydowicz

Liczba pobrań: 1285