PDF

Przegląd epidemiologiczny 2016, 70(4): 629-640

Association between high temperaturę and mortality of Warsaw inhabitants, 2008-2013 / Związek umieralności mieszkańców Warszawy z wysoką temperaturą powietrza, w latach 2008-2013
[Association between high temperaturę and mortality of Warsaw inhabitants, 2008-2013]

D. Rabczenko, B. Wojtyniak, M. Kuchcik, W. Szymalski, W. Seroka, E. Żmudzka

Liczba pobrań: 1501