Artykuł na temat przydatności testów serologicznych w diagnostyce zakażeń SARS-CoV-2

30-04-2020

W pierwszym numerze Przeglądu Epidemiologicznego 1/2020 ukaże się m. in. artykuł dotyczący bardzo aktualnej problematyki wykrywania zakażeń SARS-CoV-2 z zastosowaniem testów serologicznych. Na podstawie przeglądu publikacji naukowych, wytycznych organizacji międzynarodowych oraz informacji podawanych przez producentów autorzy podjęli próbę usystematyzowania dostępnych informacji oraz oceny wybranych testów serologicznych. Artykuł jest dostępny w zakładce ON-LINE FIRST, zapraszamy do lektury!

« powrót