PDF

Przegląd epidemiologiczny 2009, 63(2): 299-304

Anty-HCV oraz HCV-RNA u chorych z pierwotnym zespołem Sjögrena
[Anti-HCV and HCV RNA in patients with the primary Sjögren syndrome]

K. Madaliński, P. Godzik, I .Zimmermann-Górska, M. Puszczewicz, K. Dzierżanowska-Fangrat, J. Jabłońska, J. Żeromski

Liczba pobrań: 1102