PRZEGLĄD EPIDEMIOLOGICZNY Kwartalnik Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH
- Państwowego Instytutu Badawczego i Polskiego Towarzystwa
EPIDEMIOLOGÓW I LEKARZY CHORÓB ZAKAŹNYCH

Epidemiological Review quarterly JOURNAL OF THE NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH - NIH
- NATIONAL RESEARCH INSTITUTE
AND THE POLISH SOCIETY OF EPIDEMIOLOGY AND INFECTIOUS DISEASES

Index Copernicus 120,79

ISSN 0033-2100 e-ISSN 2545-1898

MNiSW Scoring 70

Change font size A A A

Epidemiological Review

Strona finansowana ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Programu Index Plus 2012.