PDF

Epidemiological review 2018, 72(1): 3-15

Analysis of the world epidemiological situation among vancomycin-resistant Enterococcus faecium infections and the current situation in Poland / Analiza sytuacji epidemiologicznej zakażeń wankomycynoopornymi Enterococcus faecium na świecie z uwzględnienie
[ ]

K Talaga-Ćwiertnia, M Bulanda

Downloads: 1122