PDF

Przegląd epidemiologiczny 2012, 66(1): 1-5

Analiza występowania markerów wirusa HBV istotnych dla ryzyka reaktywacji zakażenia u osób z chorobami hematologicznymi
[Analysis of the prevalence of HBV markers relevant to the risk of reactivation of infection in patients with hematologic diseases]

A. Kopacz, A. Bielecka, M. Mikulska, P. Grabarczyk, P. Zwolińska, B. Wojciechowska, M. Łętowska, E. Kisiel, K. Warzocha, B. Ceglarek, A. B. Szczepanik, A. Szczepiński, K. Owczarska, K. Pielaciński, E. Brojer

Liczba pobrań: 2792