PDF

Przegląd epidemiologiczny 2007, 61(1): 59-65

Analiza postaci klinicznych neuroboreliozy wśród pacjentów hospitalizowanych w Klinice Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji Akademii Medycznej w Białymstoku w latach 2000-2005
[Clinical forms of neuroborreliosis - the analysis of patients diagnosed in Department of Infectious Diseases and Neuroinfection Medical Academy in Bialystok between 2000-2005]

J. Zajkowska, P. Czupryna, J. Kuśmierczyk, A. Ciemerych, M. Ciemerych, M. Kondrusik, S. Pancewicz, S. Grygorczuk, T. Hermanowska-Szpakowicz

Liczba pobrań: 1209