PDF

Epidemiological review 2005, 59(4): 807-814

Analiza częstości wykrywania markerów zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C (HCV) u polskich dawców krwi w latach 1994-2003
[Prevalence of hepatitis C virus markers in Polish blood donors in 1994-2003]

H. Seyfried, E. Brojer, P. Grabarczyk, M. Rosińska, A. Gronowska, M. Łętowska, Zespół ds. Wirusologicznych Badań Epidemiologicznych RCKI i K

Downloads: 938