PDF

Przegląd epidemiologiczny 2017, 71(1): 99-110

An analysis of selected risk factors of osteoporosis – dietary patterns and physical activity – in pubescent girls from the Lubelskie province / Analiza wybranych czynników ryzyka osteoporozy – sposobu żywienia i aktywności fizycz
[ ]

A. Czeczuk, E. Huk-Wieliczuk, A. Dmitruk, H. Popławska

Liczba pobrań: 1914