PDF

Przegląd epidemiologiczny 2022, 76(2): 155-163

Alterations in human intestinal microbiota in the course of SARS-CoV-2 virus infection / Zmiany mikrobioty jelitowej człowieka w przebiegu zakażenia wirusem SARS-CoV-2
[ ]

A Stepuch, D Fabisiak

ABSTRACT
There is an interaction between the bacteria and the host at the genetic, metabolic and immunological levels. The intestine is the largest immune organ in the human’s body, and the microbes present in it influence the immune response. An imbalance in the type and the number of bacteria can affect human health. The study attempts to review the current reports on intestinal dysbiosis in the course of SARS-CoV-2 infection and the impact of the composition of the intestinal microbiome on the course and severity of COVID-19 disease.

STRESZCZENIE
Pomiędzy bakteriami a gospodarzem zachodzi ciągła interakcja na poziomach: genetycznym, metabolicznym i immunologicznym. Jelito jest największym organem immunologicznym w organizmie człowieka, a obecne w nim drobnoustroje wpływają na odpowiedź immunologiczną. Brak równowagi w rodzaju i liczbie bakterii może mieć wpływ na stan zdrowia człowieka. W pracy podjęto próbę przeglądu aktualnych doniesień na temat dysbiozy jelitowej w przebiegu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz wpływu składu mikrobiomu jelitowego na przebieg i nasilenie choroby COVID-19.

Liczba pobrań: 363