PDF

Epidemiological review 2018, 72(1): 33-44

Alarming results of nosocomial bloodstream infections surveillance in Polish intensive care units / Alarmujące wyniki występowania szpitalnych zakażeń krwi w wieloośrodkowym programie nadzoru nad zakażeniami szpitalnymi w polskich oddziała
[ ]

M Wałaszek, A Różańska, M Bulanda, J Wójkowska-Mach

Downloads: 990