PDF

Przegląd epidemiologiczny 2008, 62(1): 85-91

Aktywność kaspazy 3 w hodowli komórek jednojądrzastych krwi obwodowej stymulowanych antygenami Borrelia burgdorferi
[Activity of the caspase-3 in the culture of peripheral blood mononuclear cells stimulated with Borrelia burgdorferi antigens]

S. Grygorczuk, J. Zajkowska, A. Panasiuk, M. Kondrusik, T. Chmielewski, R. Świerzbińska, S. Pancewicz, R. Flisiak, S. Tylewska-Wierzbanowska

Liczba pobrań: 794